1 en 2 juni 2022

Ninette van der Velden

Algemeen directeur Cogix

De volgende stap in volwassenheid middels professionalisering van de P&C cyclus

Hoe ver is jouw organisatie op het gebied van Planning en Control? Om dit te beoordelen is de cultuur binnen je organisatie, het gebruik van prestatie indicatoren, de wijze van begroten en prognosticeren maar ook het risicomanagement en de informatievoorziening van cruciaal belang. Als je wilt groeien in volwassenheid dan moet de stap van verandering daar goed bij aansluiten. Hoe groter de […]

Jan Willem van der Steen en Eric Mansveld

EY

EY over Horizon Europe, projectcontrol, projectmanagement

Interactieve kennissessie Projectbeheersing / Horizon EuropeBij het uitvoeren van onderzoeksprojecten binnen MBO, HBO en universiteiten gelden specifiekespelregels/normenkaders vanuit de verschillende subsidieverstrekkers. Denk aan voorwaarden op het gebied van het bijhouden van uren, het berekenen van tarieven en het aanbesteden van diensten. Na afloop van een projectperiode moet hierover verantwoording worden afgelegd, binnen de daarvoor gestelde […]

Eelko Merkus

Business Controller en Product Owner Datawarehouse bij Windesheim

Scenarioplanning bij de hogeschool Windesheim

De P&C cyclus bij Windesheim start jaarlijks met een studentprognose, deze wordt gebruikt voorde Kadernota, het Capaciteitsplan en de Begroting. Sinds 2011 gebruikt Windesheim daar eenconsolidatietool voor. Deze tool vereist om op een gedetailleerd niveau de gegevens in te vullen enis daardoor minder geschikt voor meerjarige scenario’s.Vanwege belangrijke beslissingen waar Windesheim voor staat is er […]

André Weimar

Directeur Inkoop-, Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Blended working

Onder invloed van de Corona-pandemie heeft het thuiswerken in Nederland een grote vluchtgenomen. Ook in het na-Corona tijdperk zal Blended working niet meer weg te denken zijn uitonze samenleving. Dit heeft nogal wat consequenties. Kantoorruimten zullen anders moetenworden ingericht, thuiswerkplekken moeten worden gefaciliteerd, medewerkers moetengecompenseerd, ook sociale aspecten spelen een rol in het beleid. André […]

André Weimar

Directeur Inkoop-, Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Blended working.

Onder invloed van de Corona-pandemie heeft het thuiswerken in Nederland een grote vluchtgenomen. Ook in het na-Corona tijdperk zal Blended working niet meer weg te denken zijn uitonze samenleving. Dit heeft nogal wat consequenties. Kantoorruimten zullen anders moetenworden ingericht, thuiswerkplekken moeten worden gefaciliteerd, medewerkers moetengecompenseerd, ook sociale aspecten spelen een rol in het beleid. André […]

Erwin Alders en Casper Meinders

Erwin Alders is projectmanager/adviseur smart buildings en Casper Meinders exploitatiemanager bij Draaier+partners

Smart Campus I: Draaijer Smart Building Platform

De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Trends als een ‘een leven lang leren’ en‘gepersonaliseerd leren’ hebben naast demografische ontwikkelingen (bijvoorbeeld de afname vanleerlingen als gevolg van een krimpregio) een grote impact. Zowel op het primaire proces als ookop alle ondersteunende diensten! Er zijn slimme technieken die een bijdrage kunnen leveren aanhet oplossen van deze […]

Sjoerd van den Heuvel

Hoofddocent people and business Universiteit Utrecht

People Analytics 2: Analytics translator: The new must-have role –> LET OP: People analytics 1 volgt direct na people analytics 2

In 2018 verscheen in Harvard Business Review het artikel “Analytics translator: The new must-have role”. McKinsey introduceerde deze rol als de linking pin tussen de data scientists en de business manager.

Jeffrey Janssen

CTO Avans Hogeschool

Flexibilisering & digitalisering van het onderwijs

De maatschappij vraagt steeds meer om just in time oplossingen voor de uitdagingen die zichaandienen. Het bekostigd hoger onderwijs is klassiek ingericht op het geven van opleidingendie 2 tot 4 jaar duren. Die structuur leent zich er niet voor om snel op vragen uit het werkveldte reageren. Om het werkveld goed te kunnen blijven bedienen […]

Jan-Jelle Miedema

Erasmus Universiteit

Risk and control framework bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Vraag 1: Bent u het ook zat om ieder jaar opnieuw de ‘lijst op te leveren stukken’ van uw accountant af te vinken?  Vraag 2: Wilt u zelf aantonen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft en dat uw organisatie financieel ‘in control’ is?  Vraag 3: Klaagt uw raad van toezicht ook over verrassende opmerkingen in het verslag […]

Martijn Zoet

Strategisch adviseur en data-expert van het EDM-Competence Centre

De future proof financial

De seminars van Martijn Zoet staan bekend om de inspirerende inhoud waar hij met praktische toepasbaarheid complexe hypetermen en technologieën vertaalt naar de alledaagse praktijk in organisaties.

Helma de Boer

Privacy Officer bij het Deltion College

Smart Campus II – Privacy vriendelijk werken met data

Helma belooft de deelnemers een inspirerende sessie over de impact van de toepassing van privacy.

Marleen Janssen

Sustainable Finance en Accounting - Avans Hogeschool

Lezing: Sustainable finance & accouting

De verandering van het klimaat, groei van de wereldbevolking, de eindigheid van grondstoffen, deafnemende biodiversiteit en de groeiende ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen dwingen ons omanders te doen. De huidige inrichting van onze maatschappij en economie is niet houdbaar voorons en zeker niet als we toekomstige generaties ook een goed leven willen bieden. Overheden zijnbezig om met […]

Marleen Janssen

Sustainable Finance en Accounting - Avans Hogeschool

Workshop: Sustainable finance & accounting

De verandering van het klimaat, groei van de wereldbevolking, de eindigheid van grondstoffen, deafnemende biodiversiteit en de groeiende ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen dwingen ons omanders te doen. De huidige inrichting van onze maatschappij en economie is niet houdbaar voorons en zeker niet als we toekomstige generaties ook een goed leven willen bieden. Overheden zijnbezig om met […]

Robert Boban

Cloud Solution Architect at Microsoft

Demystifying Artificial Intelligence

Is artificial intelligence (AI) just for tech freaks or should you start to think about AI as businesstechnology? How to prepare your business to work with AI? How can AI help you solve the currentissues you may have?… and how is all of that related to The Cloud? Let us together find answers tothose questions!

Robert Boban

Cloud Solution Architect at Microsoft

Demystifying the cloud (in English)

The chance that you are already using the cloud service… somewhere… is very high.  But is thatjust something like big machines (servers) that are easily accessible by a user over the internet?Why the cloud plays a very important role in business digital transformation? Let me help you buildyour cloud journey and help you to transform […]

Ber van Zanen en Hubert Visser

OCW/KPMG

Actualiteiten OCW en verslaggeving.

Hubert Visser zal vanuit de werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving relevante ontwikkelingen rondom de verslaggeving met een impact op het onderwijs belichten.

Ber van Zanen en Hubert Visser

OCW/KPMG

Actualiteiten OCW en verslaggeving

Hubert Visser zal vanuit de werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving relevante ontwikkelingen rondom de verslaggeving met een impact op het onderwijs belichten.

Jord Veelers en Marloe van Breugel

Eindhoven University of Technology

De data-gedreven organisatie bij de TUe

Connecting the Future & Creating Value Digitalisering is een belangrijk speerpunt op de strategische agenda van de TU/e. De universiteit profileert zich als de universiteit “where innovation starts and people matter”. De TU/e realiseert zich dat digitalisering gepaard gaat met een enorme explosie aan data. Logischerwijs brengt dit kansen en mogelijkheden met zich mee, maar […]

Alexander Scheek en Wijnand Heijnen

Werkzaam bij KPMG

Domein overstijgend werken

In deze sessie wordt ingegaan op domein overstijgend werken, met als belangrijke basis het leveren van waarde vanuit data. KPMG heeft hiervoor een raamwerk ontwikkeld, genaamd ‘Connected Enterprise’. Het wordt wereldwijd gebruikt en is gericht op de digitale transformatie binnen organisaties. Belangrijke onderdelen daarin zijn o.a. klantbeleving centraal, gebruik van data en analytics en ketenintegratie. […]

Stijn Burgers en Dimitri Sloof

Expertisecentrum Lean bij IND / KPMG

Voor- en nadelen van robotisering.

Robotisering is here to stay. De afgelopen jaren hebben laten zien dat steeds meer organisaties in de onderwijswereld de voordelen hebben ontdekt die robotisering kan bieden. Naast efficiëntie helpt het ons om klanten veel sneller, accurater en onafhankelijk van openingstijden te bedienen. Vooral in het financiële domein lijken de mogelijkheden bijna eindeloos. Van accounts payable […]

Stijn Burgers en Dimitri Sloof

Expertisecentrum Lean bij IND / KPMG

Voor- en nadelen van robotisering

Robotisering is here to stay. De afgelopen jaren hebben laten zien dat steeds meer organisaties in de onderwijswereld de voordelen hebben ontdekt die robotisering kan bieden. Naast efficiëntie helpt het ons om klanten veel sneller, accurater en onafhankelijk van openingstijden te bedienen. Vooral in het financiële domein lijken de mogelijkheden bijna eindeloos. Van accounts payable […]

Marcel Hoornweg

Erasmus Universiteit

Purchase to Pay: een integrale aanpak van inkoop en financiën

Veranderaanpak speelt een grote rol bij Purchase-to-Pay. Het gaat om het totale plaatje.

Maarten Mookhoek en Alex van Oeveren

Principal consultant Financial management bij Improven / Consultant to the firm Financial management bij Improven

Data en de toekomst van de controller.

Ook de financial ontkomt niet aan digitalisering, robotisering en meer datagedreven werken. Digitalisering en data gedreven werken is een onomkeerbare ontwikkeling. Op basis vanArtificial Intelligence en data (volumes) doen de eerste “digitale boekhouders” hun intrede.Financiële systemen die op basis van banktransacties en document herkenning (of UBL) dejournaalposten zelf genereren. Robots die in administratieve processen taken […]

Maarten Mookhoek en Alex van Oeveren

Principal consultant Financial management bij Improven / Consultant to the firm Financial management bij Improven

Data en de toekomst van de controller

Ook de financial ontkomt niet aan digitalisering, robotisering en meer datagedreven werken. Digitalisering en data gedreven werken is een onomkeerbare ontwikkeling. Op basis vanArtificial Intelligence en data (volumes) doen de eerste “digitale boekhouders” hun intrede.Financiële systemen die op basis van banktransacties en document herkenning (of UBL) dejournaalposten zelf genereren. Robots die in administratieve processen taken […]

Twee dagen vol kennis en netwerken.
Schrijf je in en maak het mee.

Schrijf je in!