4 en 5 juni 2025

De FiS-conferentie richt zich primair op financiële- en HRM professionals van middelbaar en hoger onderwijsinstellingen. Het niveau van de doelgroep is hbo of universitair. De deelnemers werken als controller of staffunctionaris bij financiële- of HR-afdelingen van hun organisatie of werken als leidinggevende of staffunctionaris bij een shared service center. De conferentie wil de leden van de doelgroep een verdieping geven op actuele onderwerpen op het gebied van (business) controlling, accounting of administratieve organisatie. Dit om het functioneren van de deelnemer in de eigen werkkring te bevorderen en effectiever te maken volgens het principe van life-long learning.

De conferentie krijgt vooral gestalte in interactieve sessies om de afstand van de deelnemer tot het onderwerp zo klein mogelijk te laten zijn. De FiS conferentie vindt eens in de drie jaar plaats.

Organisatie

De FiS conferentie wordt inhoudelijk samengesteld onder verantwoordelijkheid van de LOHOFA programma commissie. In de LOHOFA werken financiële professionals samen van universiteiten,
hogescholen en mbo instellingen in Nederland. De organisatie van de conferentie wordt in praktische zin uitbesteed. FiS 2021 wordt georganiseerd door VdH Management. VdH Management is een organisatie gespecialiseerd in het organiseren van congressen en evenementen. Daarbij houdt VdH Management zich bezig met conceptontwikkeling, en speelt het bedrijf een grote rol binnen de horecabranche in Leeuwarden.

Van data naar waarde: de innovaties in het onderwijs in 2022.